Zasady pracy hospicjum

poprzyj naszą działalność

Zasady pracy Hospicjum Gdańskiego:

Opieka sprawowana jest w domu chorego przez zespół składający się z lekarza i pielęgniarki, a w razie potrzeby również przez psychologa, księdza, rehabilitanta. Przeznaczona jest dla pacjentów w terminalnym stadium choroby nowotworowej oraz dla ich rodzin. Członkowie zespołu hospicyjnego odwiedzają w domach tych chorych, którzy z powodu postępującej choroby nie mogą wychodzić z domu.

W czasie pierwszej wizyty wykonywanej przez lekarza zbierane są informacje na temat choroby i dotychczas stosowanego leczenia, a także problemów jakie sytuacja stwarza choremu i jego rodzinie. Przeprowadza się badanie lekarskie i na tej podstawie ustala się dalsze postępowanie. Jednocześnie doradza się rodzinie co do sposobu sprawowania przez nią opieki. Na podstawie danych uzyskanych od pacjenta i jego rodziny ustala się częstość wizyt oraz udział w opiece innych członków zespołu (pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, kapelana itp.). Podczas kolejnych wizyt wykonuje się potrzebne zabiegi, obserwuje się wyniki leczenia, wprowadzając w nim w razie potrzeby zmiany. Członkowie zespołu hospicyjnego pozostają do dyspozycji swoich podopiecznych przez okres całej doby we wszystkie dni tygodnia. Stosownie do potrzeb wykonuje się badania dodatkowe oraz w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z chorym kieruje się go do innych placówek leczniczych lub do domu hospicyjnego.Podobnie jak inne placówki hospicyjne finansujemy przewozy chorego związane z prowadzoną przez nas opieką.

Nieodpłatnie użyczamy naszym podopiecznym potrzebny dla nich sprzęt medyczny i pomocniczy: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,koncentratory tleny, ssaki elektryczne, inhalatory,wózki elektryczne, chodziki, baseny, sprzęt rehabilitacyjny itp. Decyzję o ich wprowadzeniu do użycia podejmują członkowie zespołu hospicyjnego wspólnie z pacjentem i jego opiekunami.

W Hospicjum obowiązuje Karta Praw Pacjenta dostępna online.