Zarząd

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI, W TYM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH,SKŁADAJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DWIE OSOBY Z ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY.INNE OSOBY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD REPREZENTOWANY JAK WYŻEJ.

Członkowie reprezentacji:

Przewodnicząca
Agata Dajnowska-Stanczewa
Wiceprzewodniczący
Lech Franciszek Garbulewski
Sekretarz
Lidia Janina Łepska
Skarbnik Zarządu
Danuta Elżbieta Kajzer
Członek Zarządu
Urszula Miłejszo