Ocena pracy Hospicjum

Ankieta

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia Wam jak najlepszych warunków leczenia zarząd Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO.

Prosimy o wskazanie w tej ankiecie problemów, które według Was wymagają poprawy.
Prosimy o posłużenie się w skalą od 1 do 5 przy czym 1 – to fatalnie a 5 – to doskonale

1 - Jak ocenia Pan/Pani osobę dokonującą przyjęcia pod opiekę hospicjum
2 - Jak ocenia Pan/Pani opiekę pielęgniarską
3 - Jak ocenia Pan/Pani opieką lekarską
4 - Jak ocenia Pan/Pani pracę fizjoterapeuty (rehabilitanta)
5 - Jak ocenia Pan/Pani opiekę psychologiczną (wizyty psychologa)

Dziękujemy za życzliwą współpracę!