Nasza patronka

Ganxhe Agnes Bojaxhin (bo tak się nazywała Matka Teresa) urodziła się w 1910 roku w Skopje, na terenie obecnej Macedonii, podówczas było to Imperium Osmańskie.

W wieku 18 lat zdecydowała, że zostanie zakonnicą i wyjechała do Dublina (Irlandia), gdzie wstąpiła do zakonu Sióstr Loretanek. Jako imię zakonne wybrała Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Po prawie rocznej nauce w klasztorze, została skierowana do domu zakonnego w Indiach w Darjeeling. W 1929 roku, Teresę skierowano, aby prowadziła zajęcia z geografii w Wyższej Szkole St. Mary’s dla dziewcząt w Kalkucie, na południe od Darjeeling. Wkrótce została dyrektorką tej ekskluzywnej szkoły. Ulice Kalkuty były pełne żebraków, trędowatych, bezdomnych i niechcianych dzieci, które opuszczone umierały na ulicach lub w pojemnikach na śmieci. Zawsze pragnęła pracować jako misjonarka wśród najuboższych.

Mając 34 lata w pociągu w drodze do Darjeeling usłyszała wezwanie Jezusa, aby poświęciła się nędzarzom ze slamsów. O tym wydarzeniu mówiła, że było to „powołanie w powołaniu” W 1946 po uzyskaniu zgody zgromadzenia i arcybiskupa biskupa zrezygnowała ze swojej pozycji w szkole St. Mary’s. W 1947 roku za zgodą papieża Piusa XII opuściła zgromadzenie, aby opiekować się potrzebującymi w slumsach. Początkowo skupiła swoje wysiłki na bezdomnych dzieciach z ulic. Uczyła je podstawowych zasad higieny oraz czytania i pisania. W 1949 roku dołączyła do niej pierwsza młoda dziewczyna. Wiele dziewcząt, które wstąpiły do zakonu, było dawnymi studentkami z St. Mary’s. W 1950 roku biskup Kalkuty eryguje Zgromadzenie Misjonarek Miłości. Od każdej nowicjuszki wymagano poświęcenia swojego życia dla służby biednym, bez akceptowania w zamian materialnej nagrody. 

Pierwsze profesje zakonne kandydatki złożyły w 1953. W 1965 tę kongregację żeńską zatwierdza papież Paweł VI.Aktualnie działa w 139 krajach skupiając ok. 5000 sióstr (2009), w Polsce od 1983.

Papież Jan Paweł II, którego łączyły z Matką Teresą wyjątkowe więzy przyjaźni, ogłosił Ją błogosławioną sześć lat po Jej śmierci.

Czwartego września 2016 roku papież Franciszek I ogłosił Ją świętą, w przeddzień dziewiętnastej rocznicy Jej śmierci. Była i jest dla wielu ludzi na całym świecie natchnieniem i wzorem do naśladowania.