Jak nam pomóc

poprzyj naszą działalność

Do wszystkich ludzi dobrej woli, których los dał nam spotkać na swojej drodze.

Jesteśmy grupą osób skupioną wokół idei pomocy bliźnim, cierpiącym z powodu najcięższych chorób. W ciągu lat pracy zaskarbiliśmy sobie uznanie podopiecznych i ich rodzin. Doceniło nas środowisko medyczne, co znalazło wyraz w rosnącej liczbie kierowanych do nas chorych. To cieszy, ale i zobowiązuje. Staramy się konsekwentnie rozwijać naszą działalność. Od lat przekraczamy znacznie limity zakreślone umową z NFZ.

Dzięki datkom z ubiegłych lat poszerzyliśmy zasięg naszego działania, zatrudniamy więcej lekarzy i pielęgniarek, kupujemy dodatkowy sprzęt medyczny konieczny do naszej działalności. Poszerzamy teren objęty naszymi działaniami coraz dalej poza granice miasta Gdańska, gdzie nie ma poza naszym Hospicjum innej placówki zdolnej objąć opieką hospicyjną tych, którzy mogą jej potrzebować. Zbudowaną przez nas od podstaw Siedzibę naszego Stowarzyszenia udostępniamy bezpłatnie organizacjom o pokrewnym profilu działalności – niosącym pomoc chorym przewlekle oraz grupom nieformalnym osób chorych przewlekle..

Jeżeli nas akceptujesz i życzysz dobrze – poprzyj naszą działalność poprzez przekazanie nam 1,5 % swojego podatku za kolejny rok podatkowy, lub odliczalną od podatku darowizną. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Nie organizujemy innych form pozyskiwania pieniędzy na nasze cele statutowe – w szczególności pieniężnych zbiórek publicznych.

Nie partycypujemy w przychodach z multimedialnych akcji pozyskiwania pieniędzy na opiekę nad różnymi grupami chorych.

Nasze dane do darowizny to:

 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty; ul. Fieldorfa 23; 80-041 Gdańsk;

  nr KRS 0000051189 

 numer konta bankowego  87 1090 1098 0000 0000 0901 7457

Nasza praca świadczy o nas.

Numer KRS 0000051189

Darowizny