Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI, W TYM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH,SKŁADAJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DWIE OSOBY Z ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY.INNE OSOBY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD REPREZENTOWANY JAK WYŻEJ.

Członkowie reprezentacji:

NAZWISKO
IMIĘ PIERWSZE
IMIĘ DRUGIE
FUNKCJA
Dajnowska-Stanczewa
Agata
 
Przewodnicząca
Garbulewski
Lech
Franciszek
Wiceprzewodniczący
Łepska
Lidia
Janina
Sekretarz
Kajzer
Danuta
Elżbieta
Skarbnik Zarządu
Miłejszo
Urszula
 
Członek Zarządu