Nasza Misja

Fundamentem działania Hospicjum są: miłość bliźniego, bezinteresowność, fachowość i  bezpłatność opieki.

Posługa hospicyjna ma charakter zespołowy.

Hospicjant ma być wsparciem dla chorego i jego rodziny.

Opieka domowa nad chorym ma walory  etyczne i  umacnia więź między ludźmi.

Akceptujemy ludzi takimi jakimi są.

Wiemy że życie doczesne ma swój kres. Póki trwa trzeba się troszczyć o nie, zmniejszając cierpienie  chorych i ich bliskich.

Dążymy do poprawy samopoczucia fizycznego, psychicznego oraz duchowego i socjalnego naszego podopiecznego oraz jego rodziny i opiekunów.

Stale podnosimy swoje własne umiejętności i szkolimy wszystkich zainteresowanych domową opieką paliatywno-hospicyjną.