BIP | Hospicjum Gdańskie

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI, W TYM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH,SKŁADAJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DWIE OSOBY Z ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY.INNE OSOBY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD REPREZENTOWANY JAK WYŻEJ.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
DAJNOWSKA STANCZEWA AGATA   PRZEWODNICZĄCA
GARBULEWSKI   LECH FRANCISZEK WICEPRZEWODNICZĄCY
KUSIO   WIOLETA BEATA CZŁONEK ZARZĄDU
ŁEPSKA   LIDIA JANINA SEKRETARZ
MIŁEJSZO   URSZULA   CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWODA   GRZEGORZ PIOTR CZŁONEK ZARZĄDU
KAJZER   DANUTA ELŻBIETA SKARBNIK ZARZĄDU